31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมาของ อบต. 

ประวัติความเป็นมาของ อบต.
ประวัติความเป็นมาของ อบต.  

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

 

เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  มีฐานะเป็นสภาตำบลบ้านคู  ตั้งอยู่เลขที่..57....บ้าน..บง.....หมู่ที่....4....ตำบล.....บ้านคู......อำเภอ....นาโพธิ์.....โดยมี......นายสนั่น  จันทร์ภักดี......เป็นประธานสภาตำบลบ้านคู   ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านคู  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่19 มกราคม 2539   ลงนามโดยนายบรรหาร ศิลปะอาชา   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ด้วยพื้นที่.....63....ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ....39,375....ไร่  ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลบ้านคู  โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรกคือ.....นายเพ็ชร  งามดี…..

 

 

นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด  แม้ในขณะนั้นจะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม  โดยเบื้องต้นได้ใช้....ที่ทำการกำนันตำบลบ้านคู.....หมู่ที่..4... บ้าน....บง.....เป็นที่ทำการชั่วคราว  ต่อมาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูได้ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างที่ทำการถาวร ณ ที่สาธารณะราชพัสดุ หมู่ที่...4.....บ้าน...บง..... ได้ดำเนินการจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จในวันที่... 7..... สิงหาคม.. 2543.....และได้เปิดใช้บริการตั้งแต่นั้น  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.