31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

      วิสัยทัศน์

พัฒนาสังคม   ชุมชนน่าอยู่   ฟื้นฟูวัฒนธรรม 
เกษตรกรรมก้าวหน้า   นำพาการท่องเที่ยว

 

      พันธกิจ

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

3.  สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจชุมชนและการประกอบอาชีพของประชาชน

4.  ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุข

5.  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

6.  พัฒนาการศึกษา, ศาสนา, วัฒนธรรม, เด็ก สตรี คนชรา

7.  ส่งเสริมการเมืองและการบริหาร

8.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว, วัฒนธรรมประเพณี

 

 

 

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.