31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

     ที่ตั้ง/พื้นที่/อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  มีเนื้อที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 39,375 ไร่  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนาโพธิ์  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                ทิศเหนือ               ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก

                ทิศใต้                    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ เขตอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

 

     ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศโดยทั่วไป สภาพพื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ราบเป็นส่วนมาก และที่ดอน  บางส่วน พื้นที่ส่วนกลางมีลำห้วยเสียวผ่านเป็นแนวจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกตลอดแนว และด้านทิศเหนือมีลำห้วยหว้าไหลผ่านเป็นแนวแบ่งเขตติดต่อ อบต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย

 

     ประชากร

 

ข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน

ณ มิถุนายน 2556

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

      อาชีพ

- อาชีพหลัก ทำนา

- อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืชผักสวนครัว และทอผ้าไหม

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.