31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     การบริการขั้นพื้นฐาน 

การบริการขั้นพื้นฐาน
การบริการขั้นพื้นฐาน  

การบริการขั้นพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

      การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู   ใช้การคมนาคมทางบกในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และตำบล

 

 

      การประปา

มีการประปาทุกหมู่บ้าน

 

      การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าไปถึงทุกหมู่บ้าน   แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

 

      แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วยที่สำคัญ    ได้แก่   คลองห้วยเสียว  คลองห้วยน้อย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระน้ำ    22    แห่ง

 

      กลุ่มมวลชนจัดตั้ง

·               คณะกรรมการหมู่บ้าน                          15    กลุ่ม

·               กลุ่มสตรีแม่บ้าน                                   15    กลุ่ม

·               ชมรมผู้สูงอายุตำบล                                1    กลุ่ม  สมาชิก  1,013 คน

·               กลุ่มออมทรัพย์                                     15    กลุ่ม

·               กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ                                       2    กลุ่ม

·               กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   15    กลุ่ม

·               กลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน            15    กลุ่ม

·               กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม                    15    กลุ่ม

·               กลุ่มเยาวชน                                          15    กลุ่ม

·               กลุ่มศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน        1    กลุ่ม

 

      สถาบันและองค์การศาสนา

                วัด/สำนักสงฆ์     12     แห่ง

 

      การสาธารณสุข

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       1        แห่ง (บ้านดอนกลาง)

 

      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้อมตำรวจ        1        แห่ง

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.