31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

 

ข้อมูลด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

จำนวนประชากร  ข้อมูลจากอำเภอนาโพธิ์      เดือนมิถุนายน 2556

 

 

 

ความหนาแน่นของประชากร 108.27  คน  ต่อตารางกิโลเมตร

 

 

        ข้อมูลด้านการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษา  รวม 4 แห่ง

- โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

- โรงเรียนวัดพนมวัน

- โรงเรียนอมรสิริสามัคคี (ขยายโอกาส)

- โรงเรียนวัดสระทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1 ศูนย์

เอกสารประกอบ
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.