31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

 

ข้อมูลด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

จำนวนประชากร  ข้อมูลจากอำเภอนาโพธิ์      เดือนมิถุนายน 2556

 

 

 

ความหนาแน่นของประชากร 108.27  คน  ต่อตารางกิโลเมตร

 

 

        ข้อมูลด้านการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษา  รวม 4 แห่ง

- โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

- โรงเรียนวัดพนมวัน

- โรงเรียนอมรสิริสามัคคี (ขยายโอกาส)

- โรงเรียนวัดสระทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1 ศูนย์

เอกสารประกอบ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.