31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

พื้นที่ตำบลบ้านคู  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ดอนบางส่วนพื้นที่ส่วนกลางมีลำห้วยไหลผ่าน เหมาะแก่การทำเกษตร อาชีพที่สำคัญมีดังนี้

1. ด้านปศุสัตว์  ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ปลา ไก่ และสัตว์อื่นๆ

               2. ด้านเกษตรกร  พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด มะม่วง ถั่วฝักยาว เป็นต้น

 

 

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

ปั๊มน้ำมัน                               3          แห่ง

ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)             3          แห่ง

โรงสีข้าว                             35          แห่ง

โรงทำขนมจีน                       5          แห่ง

ร้านเย็บเสื้อ-ผ้า                      5          แห่ง

ร้านค้า                                 68          แห่ง

ร้านอาหาร                            2          แห่ง

ร้านเสริมสวย                        2          แห่ง

ร้านขายเนื้อวัว                       2          แห่ง

โรงงานน้ำแข็ง                       1          แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์                         4          แห่ง

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์            3          แห่ง

 

 

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.