31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านการบริหาร 

ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านการบริหาร  

ข้อมูลด้านการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

1.       ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลของตนเอง

2.       ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาความสามารถของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3.       จัดโครงการต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้น

 

     แบ่งเขตการปกครองจำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  ประกอบด้วย  15  หมู่บ้าน    คือ

 

                                หมู่ที่  1  บ้านหนองลุมพุก                    หมู่ที่  9  บ้านโคกพงาด

                                หมู่ที่  2  บ้านทุ่งบ่อ                               หมู่ที่  10  บ้านหนองจาน

                                หมู่ที่  3  บ้านเก่าโก                               หมู่ที่  11  บ้านโคกเมฆ

                                หมู่ที่  4  บ้านบง                                    หมู่ที่  12  บ้านโนนตะคร้อ

                                หมู่ที่  5  บ้านหนองแอ่                          หมู่ที่  13  บ้านโนนสะอาด

                                หมู่ที่ 6  บ้านคู                                       หมู่ที่  14  บ้านคู

                                หมู่ที่  7  บ้านดอนกลาง                         หมู่ที่  15  บ้านหนองผักบุ้ง

                                หมู่ที่  8  บ้านโสกดินแดง

 

 

 

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.