31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     จุดเด่นของพื้นที่ 

จุดเด่นของพื้นที่
จุดเด่นของพื้นที่  

จุดเด่นของพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในอำเภอนาโพธิ์   ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  5 แห่ง และ เทศบาล   1   แห่ง)     ลักษณะเด่นของพื้นที่  เป็นพื้นที่   ที่เหมาะแก่การเกษตร ทั้งการทำไร่  และการทำนา  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง  มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง  มีความพร้อมทางด้านการศึกษา  โดยมีสถานศึกษา  ระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนระดับประถมศึกษา  และ  ระดับมัธยมศึกษา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  มีสถานีอนามัยประจำตำบล   1    แห่ง  มีการส่งเสริมทั้งด้านการศึกษา   ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

 

 

 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.