31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสมหวัง บรรหาร
ประธานสภา อบต.บ้านคู


นายพิชัย พลแสน
รองประธานสภา อบต.บ้านคู


นายชุมพร สิงห์ไธสง
เลขานุการสภา อบต.บ้านคู


นางบุญเที่ยง โพธิ์ใต้
ส.อบต.หมู่ 1


นายอรชุลย์ โพธิแสง
ส.อบต.หมู่ 1


นายเทวฤทธิ์ เม็งไธสง
ส.อบต.หมู่ 2


นายพิเชษฐ์ ภูมิไธสง
ส.อบต.หมู่ 2


นายอ่อนสี เจือสุข
ส.อบต.หมู่ 3


นายดาม กัณหา
ส.อบต.หมู่ 3


นายบุญเรียง แสงสุขสว่าง
ส.อบต.หมู่ 4


นายบุญชล โยมไธสง
ส.อบต.หมู่ 4


นายพชร แอบไธสง
ส.อบต.หมู่ 5


นางประเสริฐ พุงไธสง
ส.อบต.หมู่ 5


นายประยูร เปียกไธสง
ส.อบต.หมู่ 6


นายกองแก้ว ลำไธสง
ส.อบต.หมู่ 6


นายบุญเรือง งามดี
ส.อบต.หมู่ 7


นางบุญช่วย ผิ้วไธสง
ส.อบต.หมู่ 7


นายวันดี นาเจริญ
ส.อบต.หมู่ 8


นายหนูพลอย หมื่นฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ 8


นางกี้ ประสาระเอ
ส.อบต.หมู่ 9


นายสวัสดิ์ หมั่นอุตส่าห์
ส.อบต.หมู่ 9


นายไกรสร สีสิ่ว
ส.อบต.หมู่ 10


นายหนูกัน เม็งไธสง
ส.อบต.หมู่ 10


นายสนั่น เจียมไธสง
ส.อบต.หมู่ 11


นางทรัพย์สิน เอี่ยมกลั่น
ส.อบต.หมู่ 11


นายมาโนช เงินไธสง
ส.อบต.หมู่ 12


นายสัน ทบลม
ส.อบต.หมู่ 13


นายถนอม แว่นศิลา
ส.อบต.หมู่ 14


นายบุญจัน สัมฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ 14


นายสุรธรรม สัมฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ 15


นายสิงห์สยาม แยงไธสง
ส.อบต.หมู่ 15
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.