31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักปลัด


นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายชาญศักดิ์ ทุรันไธสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวยุพิน แปลกไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด


จ่าเอก ธนา เม็นไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายถนอมศักดิ์ เทวรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางลำไย พรอยู่ศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธนากร ฤทธาโย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสนรินทร์ ปะนัดสุดจ่า
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวปภาดา ลุนไธสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวปวีณา ยศหนองทุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายมานพ ศรีจันทร์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


นายชาคริต ผู้พัฒน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


น.ส.รุจิรา แก้วภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส.พิมลพรรณ แก้วไธสง
ผช.นักพัฒนาชุมชน


น.ส.ธนวรรณ สมุติรัมย์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางทัศนี ชัยศร
จ้างเหมาบริการ


น.ส.เฉลิมรัตน์ คำสีแก้ว
จ้างเหมาบริการ


นายชาญชัย โพธิ์ใต้
ภารโรง


นายโชคชัย โยธาจันทร์
คนสวน
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.