31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  
กองคลัง


นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางอภิญญา คิดรอบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน


นางปิยะธิดา ธิราชรัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


นางสาวรวีวรรณ จันอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวคมคาย รูปไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวดวงจันทร์ ภูมิไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.