31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลิงค์  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.255ึ7 - 2559)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559 - 2563)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.