31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา 

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ลิงค์  
 ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2557
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2557
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2557
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2557
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1/2557
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2/2557
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2557
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่3 ครั้งที่3/2557
 เชิญประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557
 เชิญรับฟังการประชุมสภาวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี2557
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2558
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2558
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2558
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2558 และ 2559
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2558
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2558
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2558
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2558
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1/2558
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2/2558
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2558
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่3 ครั้งที่3/2558
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2558
 รายงานการสำรวจที่เลือกตั้ง/ที่ออกเสียงประชามติ
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2558
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2558
 เชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2559
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2559
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2559
 ขอความร่วมมือสนับสนุนบัตรโต๊ะจีนงานเทศกาลไหมนาโพธิ
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2559 และ 2560
 เชิญประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2559
 เชิญรับฟังการประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 255
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2559
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2559
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2559
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2559
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1/2559
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2/2559
 รายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
 เชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2559
 เชิญประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559
 เชิญร่วมทำความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560
 เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2560 และ 2561
 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4/2559
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560
 แจ้งการอยู่เวรยามประจำเดือนสิงหาคม 2560
 แจ้งการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนเดือนสิงหาคม 2560
 การแต่งตั้งผู้ตรวจเวรยามประจำเดือนสิงหาคม 2560
 เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ
 ขอความร่วมมือเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกต้นดาวเรือง
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2560
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1/2560
 แจ้งการอยู่เวรยามประจำเดือนกันยายน 2560
 แจ้งการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนเดือนกันยายน2560
 แจ้งการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนเดือนตุลาคม 2560
 แจ้งการอยู่เวรยามประจำเดือนตุลาคม 2560
 แจ้งการอยู่เวรยามประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 แจ้งการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนเดือนพฤศจิกายน 2560
 เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560
 เชิญรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560
 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่3 ครั้งที่ 2
 แจ้งการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนเดือนธันวาคม2560
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.