31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2559ดาวน์โหลด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.