31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

  มติที่ประชุมที่มีรายละเอียดของผู้บริหารถ่ายทอดนโยบาย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

  มอบนโยบายในการต่อต้านทุจริต

  ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ

  คำสั่งมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  การประชุมพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

  การประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

  หนังสือแจ้งเวียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้บุคลากรภา

  การจัดประชาคมรับฟังความคิกเห็นของประชาชน

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.