31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

  หนังสือแจ้งเวียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้บุคลากรภา

  การจัดประชาคมรับฟังความคิกเห็นของประชาชน

  ประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน

  ภาพกิจกรรม/การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรภายใน วันที่ 28 สิงหาคม 2560

  รายชื่อบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต วันที่ 28 สิงหาคม 2560

  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 28 สิงหาคม 2560

  ประกาศกำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559

  ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.บ้านคู

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 กันยายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.