31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง มาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557

  ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557

  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557

  ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557

  รายงานการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557

  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ครั้งที่ 6/2557

  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

  รายงานการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557

  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ครั้งที่ 5/2557

  รายงานการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.