31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารก

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนน 12 หมู่บ้าน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังห

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) : โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลว

  ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) : โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 บ้านแ

  ประกาศสำนักที่ดิน จังหวัดระยอง สาขาแกลง

  การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2560

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1

  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1

  แผนผังขั้นตอนการให้บริการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ / การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุด

  แผนผังขั้นตอนการดำ้เนินงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ / การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุด

  ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ / งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุด

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.