31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ปี 2557- 2559

  ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

  ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556 ครั้งที่ 1

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2556 ครั้งที่ 1

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556

  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557

  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

  ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ควา

  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 พ.ศ 2557

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.