31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

  หนังสือแจ้งเวียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้บุคลากรภา

  การจัดประชาคมรับฟังความคิกเห็นของประชาชน

  ประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน

  ภาพกิจกรรม/การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรภายใน วันที่ 28 สิงหาคม 2560

  รายชื่อบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต วันที่ 28 สิงหาคม 2560

  ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (คสล.) บ้านสะบ้า หมู่ที่ 16

  ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านสองพี่น้อง หมูที่ 10

  ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมูที่ 7

  ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแช่ไม้ หมูที่ 2

  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 28 สิงหาคม 2560

  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเ

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องประกาศแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปีง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.