31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2556

  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา สมัยสามัญ ครั้ที่ 1 พ.ศ 2556

  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลสระว่านพระยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  ประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลสระว่านพระยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

  ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)

  ประกาศข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ประจำปีงบประมาณ 2557

  ประกาศข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ประจำปีงบประมาณ 2556

  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557

  โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เฉลิมพระเกียรติ์พระบา

  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557

  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557

  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.