31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557

  การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการจัดโครงก

  การประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ วันที่ 20 มิ.ย. 57

  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้าง และราคากลางตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้าง และราคากลางตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้าง และราคากลางตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

  กิจกรรมมอบเช็คช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตำบลโพรงอากาศ วันที่ 16 มิ.ย. 57

  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ 12 มิ.ย. 57

  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อหารือการถ่ายทำ กองทุนต้นแบบไร้พุง วันที่ 12 มิ.ย.

  รับการตรวจประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงาน (คอร์ทีม ประจำปี ๒๕๕๗

  ประชาสัมพันธ์งบฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

  กิจกรรมมอบเช็คช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตำบลโพรงอากาศ วันที่ 30 ก.ค. 57

  การประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ วันที่ 24 ก.ค. 57

  กิจกรรมการออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ ของ รพสต.โพรงอากาศ วันที่ 22 ก.ค. 57

  อำเภอเคลื่อนที่และคณะหัวหน้าส่วนราชการออกพื้นที่ ให้บริการประชาชน วันที่ 17 ก.ค.57

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.