31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

  อบต.ดอนทรายเคลื่อนที่ 2557

  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556

  ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปี 2556

  หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และประชาชน ร่วมดำเนินการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดินจันทบุรี

  พัฒนาคลองหมู่ 5 โดยผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ซึ่งเทศบาลสนับสนุนงบประมาณ 2,000 บาท

  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

  กิจกรรมแข่งขันกีฬาปรองดอง (วันที่ 9 กค 57)

  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินจันทบุรี

  ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีต

  ราคากลาง การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหินลาด หมู่ที่ ๖

  ราคากลาง การก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ - บ้านปันเราะ หมู่ที่ ๗

  ราคากลาง การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านละหานทรายเก่า หมู่ที่ ๒

  ประกาศ อบต.หินลาด เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหินลาด หมู่ที่ ๖

  ประกาศ อบต.หินลาด เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ -

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.