31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.หินลาด

  

  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จกระบวนงานให้บริการประชาชน

  ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเพื่อประเมินค่าภาษี ประจำปี 2556

  ความรู้สู่อาเซี่ยน

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการชำระภาษีเกินกำหนด

  

  การแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่

  แนะนำการชำระภาษีป้าย

  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

  ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่ควรรู้

  แนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2557

  ประกาศเทศบาล เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา้ศรีพระธาตุ-หนองโสน หมู่ที่ 3

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.