31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

  ประกาศราคากลาง โครงการถนนคสล.จากบ้านนางทองมา พิมล ถึงบ้านนายทองสุข พิมล บ้านไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่11

  ประกาศราคากลาง โครงการ ถนนคสล.จากบ้านนายสมภาร มูลแก่น ถึงบ้านนางอัมพร บริบูรณ์ บ้านไทยสามัคคีธรรม หม

  ประชาสัมพันธ์แม่ดีเด่น ประจำปี 2560

  ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่

  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

  ประกาศราคากลางโครงการถนนหินคลุกสายบ้านนายอร่าม มรรครมย์ -บ้านนายบุญโฮนอก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอ

  ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารห้องประชุม อบต.โนนสำราญ

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป หรือข้าราชการผู้มีจิตศรัทธาอายุตั้งแต่ 20

  แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านนายกวย หมู่ที่

  แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อบล็อกข้ามคลอง สายห

  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปี 2560

  การจัดทำวารสารทางวิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออนไลน์ (DLA e-magzine)

  ประวงเงินงบประมาณราคากลางและวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มกราคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.