31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศการใช้เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗

  ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)

  ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี (พศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1

  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557

  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2556

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

  ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโคก

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเวียน หมู่ ๖ (สายบ้านนายหประสิทธิ์)

  ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดู

  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557

  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557

  ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับซื้อผลผลิตเงาะจังหวัดจันทบุรี ฤดูกาลผลิตปี 2557

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.