31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557

  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557

  ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับซื้อผลผลิตเงาะจังหวัดจันทบุรี ฤดูกาลผลิตปี 2557

  ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การดำเนินการรองรับแรงงานกัมพูชากลับเข้ามาทำงานอย่างถูกกฏหมาย

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ"สืบสานตำนานลูกทุ่งไทย"เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

  ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2556

  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวขององค์การบริห

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

  โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ รพ

  ประชุม ชี้แจง แนวทางขับเคลื่อน การรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนา ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์ภาษี 2556

  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556

  แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยที่ 1

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.