31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556

  แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยที่ 1

  ประกาศ การประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี

  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ปราชญ์ด้านการนวดแผนไทย นวดลูกประคบและการนวดจับคลายเส้น

  เรื่อง : ให้บริการอินเตอร์เน็ต

  การประชุมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล อบต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

  เสวนาสมานฉันท์เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

  ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ปี 2556

  ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ปี 2556

  ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคา

  โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง (อพต.) ตำบลคำโตนด ปี ๒๕๕๗

  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556

  กำหนดระยะเวลาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปี ๒๕๕๗

  อบต.เมืองฝางเตรียมเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.