31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี

  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์การบริหารส่วนตำลหันทราย

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2556 (กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในตำบ

  สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองลำพุก 6 หมุ่ที่ 2 และสายหนองกระพ้อ 4 หมู่ที่ 7

  ประชาสัมพันธ์การป้องกันวาตภัย

  ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุทกภัย

  ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในเคหะสถานและสถานประกอบการ

  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

  อบต.บ้านคู ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

  โครงการวางแนวท่อประปาสายซอย ๑๑ หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

  โครงการวางแนวท่อประปาซอยทองนพคุณ หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเจริญ

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งช้าง

  โครงการวางแนวท่อประปาซอยนิยม หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.