31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ 9 มี.ค.60

  กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ การทำ 5 ส. ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ 22 ก.พ. 60

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเลี้ยงดูเด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 25

  การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ 15 ก.พ. 60

  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ 15 ก.พ.60

  โครงการจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ 10 - 11 ก.พ.60

  การประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ปี2560 ( ต่อจาก ถนน คสล.เดิม จากหนองนก

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีพัฒนาหมู่ที่ 10 ปื2560 (จากถนน คสล.บ้านนา

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 ปี 2560 (จากถนน คสล.เดิม

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 ปี 2560 ( สายทางจากบ้านนางบิ่ง คำแก้ง ถ

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ( ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม จากบ้านนางเทียบ

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ปี2560 ( ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม จากบ้านนา

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าอ้อย ม.6 (จากศาลา ม.6 - ถนนไปอ่างหนองคะนิง)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.