31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

  จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลเกาะขวาง

  การถ่ายทอดรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน"

  ประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์เข้าทำการตรวจค้นจับกุมแรงง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ 2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ สำหรับตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต.ระดับ ๖ (รองปลัด อบต. ระดับ ๖

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบานแผนพัฒนาสามป

  เทศบาลตำบลเกาะขวางขอเชิญสมัครเรียนพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้กับชีวิตประจำวันภาคปฏิบัติจริง

  ความรู้ประชาคมอาเซียน ปี 2558

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. 57

  ความรู้เรื่องอาเซียน

  กระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชีวึก

  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงต

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.