31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 ประจำปีงบปร

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 ประจำปีงบป

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1)

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง

  ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 29 พฤษภาค

  เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557

  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

  ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 27 กุมภาพ

  เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.