31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลชุมแสง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557

  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ชุมแสง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557

  ขอเชิญประชาชนตำบลช่องสามหมอชำระภาษี

  ประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่เด็กอนุบาลและปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556

  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการ อบต.พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

  ประชาสัมพันธ์ ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้

  ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ชุมแสง ประจำปี 2557

  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557

  ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภา อบต.ชุมแสงเรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาและบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบ

  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงประจำปีงบประมาณ พ.

  ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประกาศใช้แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงา

  ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภา อบต.ชุมแสงเรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2556 ต

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.