31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ตัวอย่างอาหารของ 10 ประเทศ

  ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านหาดสำรา

  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านร่มไทร เทศบาลตำบลโคกสู

  ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่9 บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จั

  ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่8 บ้านโคกไม้งาม อำเภอโคกสูง จังหว

  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ อบต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

  ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

  ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2

  ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ

  ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ

  ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. (เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ)ในวันที่ 25-26 เมษายน 2556

  ประกาศกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนตามกระบวนงานการให้บริการประชาชน ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

  รายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.