31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ

  ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. (เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ)ในวันที่ 25-26 เมษายน 2556

  ประกาศกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนตามกระบวนงานการให้บริการประชาชน ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

  รายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  ประกาศ โรคมือ เท้า ปาก และประกาศคำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เด็กและเยาวชนฯ และการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาง

  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  

  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.