31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  (แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ องค์การบร

  (แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2557 ข้อกำ

  จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

  จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2556

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556

  ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลบ้านฉาง

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘

  

  

  ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีฯ

  

  

  ให้เจ้าของป้ายมาชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

  ให้เจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.