31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  กิจกรรมศึกษาดูงานที่บริษัทโตโยต้าบ้านโพธิ์ ตาม “โครงการชุมชนเยี่ยมชมโรงงาน” 1 ธ.ค 59

  ตำแหน่งว่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

  โครงการควบคุมโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2560

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  รายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2559

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมภาพถ่าย #Photoyouปอเทืองชำฆ้อ

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง

  โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล และ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนท

  ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่1

  บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลชำฆ้อ

  จดหมายข่าว ภาษี 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

  ประกาศราคากลางโครงการยกร่องพูนดินถนนสายนานายบุญเม็ง โคตรปัดทุม ถึงนานายบัวรอง จันคำ บ้านนาแค หมู่ที่

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มกราคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.