31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายจากวัดบ้านหนองโดน ถึงคุ้มหนองโดนน้อย บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2

  สรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน/ย้ายข้าราชการ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหาร

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กา

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

  ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ประจำปีงบประมาณ 2561

  สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล..สายรอบหมู่บ้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายพัฒนา-บ้านนายสุ

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกถนนลาดยางโนนปักเสา ถึง บ้านนางอัมพร บริบูรณ์ บ้านไทยสามัค

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกสนามม้า บ้านโนนสำราญหมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านกอก หมู่ที่ 9

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกสนามม้า บ้านโนนสำราญหมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านกอก หมู่ที่ 9

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่1 เชื่อมบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 3

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง งดการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพร

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 มกราคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.