31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  ประกาศ อบต.หนองกี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ / ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่เพ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

  แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/60

  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

  ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

  แบบแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัดเกาะลอย หมู่ที่1 ตำบลเกาะลอย

  ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)

  ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ

  ประชาสัมพันธ์บริการรับชำระภาษ๊และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ

  ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ อบต.วังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 มกราคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.