31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  รายรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2556

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

  ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

  ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อบต.หินลาด ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมสุขภาพ ปี๒๕๕๗ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบร

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหา

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ

  ขอเชิญประชาชนชาวคำโตนดทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ระหว

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกมะม่วง ตำบลโคกมะม่ว

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน (แอสฟัสท์ติก) หมู่ที่ ๑๗ บ้านทรายทอง ตำบลโคกมะม

  ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน (แอสฟัสท์ติก) หมู่ที่ ๒ – ๑๑ ตำบลโคก

  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่นดีเด่น และผู้นำท้องถิ่นดีเด่น"

  ประกาศ อบต.หินลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านถนนน้อย

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระยาบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ที

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.