31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558 ประจำปีงบ

  ประกาศประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยที่ 1 ปี 2557

  โครงการสืบสานประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำโ

  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 13 สาย หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลเกาะลอย และหมู่ 1,2,3,4 ตำบลบางห

  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเเต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(

  จดหมายข่าว ส่วนการคลัง(จัดเก็บรายได้)องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรั

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประัมาณรายจ่

  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557

  การปิดประกาศบันทึกการประชุมสภาเทสบาลตำบลเกวียณหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2556 เมื่อวันที่ 26 กันยา

  รับรองรายงานการประชุมสภาเทสบาลตำบลเกวียณหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 255

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.