31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาสามปี 2556 ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2556 - 2558)

  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภ

  การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นครองคานรูด หมู่ที่ 3 (นางพเยาว์ ใจสุทธิ) ต.เกวียณหัก อ.ขลุง จ.จ

  ผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหะนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลเกวียณหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเกวียณหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้านยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2557

  ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2557

  ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่

  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ.2560 ต่อ

  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  สบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ และประกาศรายงานรายรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 และเงินนอ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.