31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2557

  การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  

  ผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบริเวณระหว่าง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนางร

  ผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองคานรูด

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  การโอนลบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทสบาลและพนักงานครูเทสบาล ประจำปีงบประมาณ

  การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ มาแสดง การดำรงชิวิตอยู่เพื่อยืนยันความประสงค์

  สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 (นางพเยาว์ ใจสุทธิ) บริเวณระหว่างหมุ่ที่ 6 และหมู่ที่ 7

  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.