31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคานรูด ซอย 3 หมู่ที่ 2 ต.เกวียณหัก อ.ขลุง จ.จั

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 จำนวน 5 สายทาง

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 จำนวน 5 สายทาง

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 จำนวน 5 สายทาง

  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกวียณหัก-สุขุมวิท ซอย 5 (ศีรีราษฎร์) หมู่ที่ 4 ต.

  การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกวียณหัก-สุขุมวิท ซอย 5 (ศีรีราษฎร์) หมู่ที่ 4 ต.

  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

  ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)

  ประกาศในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2557-2561)

  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราชการ พ.ศ.2540

  การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคานรูด ซอย 8 (พวงทอง) หมู่ที่ 2 ต.เกวียณหัก อ.

  การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกวียณหัก-สุขุมวิท ซอย 6 (ศีรีราษฎร์ 1) หมู่ที่ 4

  การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกวียณหัก-สุขุมวิท ซอย 3 หมู่ที่ 1 ต.เกวียณหัก อ.ข

  ผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกวียณหัก-สุขุมวิท ซอย 12 หมู่ที่ 7 ต.เ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.