31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา การจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานที่จัดงาน

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำหนองแห้ว บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ 8

  สรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองโสมง หมูที่ 3 - สามแยกไปบ้านหนองโสมง หมูที่ 2

  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองตะไก้ บ้านโนนทับญวน หมู่ที่ 10

  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองเกือบ บ้านกอก หมู่ 9

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐานคลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตะปอนใหญ่ ตำบลเกวียนห

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานที่จัดงานเทศกาลดูปูแป้นฯ หมู

  ประกาศรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับพื้นที่โดยการถมดินบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดูปูแป้นฯ หมู่ที่ 2 ตำบลเก

  ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายแนว ประทุมวรรณ ถึงซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่

  ประกาศการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มกราคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.