31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  รณรงค์คัดแยกขยะ

  ขอเชิญร่วมกิจกรรม"ล้างส้วมพ้อมกัน รับวันสงกรานต์"

  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลเกวียณหัก

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 5 สายทาง

  ผลการประเมิณประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทสบาลและพนังานครูเทสบาล ประจำปีงบประมาณ

  ผลการประเมิณประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทสบาลและพนังานครูเทสบาล ประจำปีงบประมาณ

  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ

  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ

  ผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 3 สายทาง

  โครงการรณรงค์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556

  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาปี 2555 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-25557)

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.