31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมแบบช่องเดียว บ้านโคกสูง หมู่ 5

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 8 บ้านบุ่งช้าง สายบ้านบุ่งช้าง ต.สระทอง – บ้านห้วยก้อ

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 7 บ้านบุ่งเจริญ สายสระกง-หนองแวง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

  ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

  ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ย้าย

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายภูผาแดง ต่อจากสิ้นสุดถนน คสล. ถึ

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากหมู่บ้าน ไป ศาลปู่ตา บ

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายอินทร์ เลยยุทธ) บ้านกุดเก่า

  ขอเชิญชวนชาวตำบลเมืองฝาง ร่วมงานการแข่งกีฬา เมืองฝางเกมส์ ครั้งที่ 15 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และต่

  ประกาศแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

  ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาแค หมุ่ที่ 7

  โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.