31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ

  ประกาศ อบต.พังตรุ เผยแพร่โครงการของรัฐ โครงการเพื่อการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย

  โครงการ อบต.หินลาด ออกรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558

  ประกาศ อบต.หินลาด เรื่อง รับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558

  ประกาศ อบต.หินลาด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

  พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

  

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ชมรมผู้สูงอายุ อบต.พังตรุ

  การจักทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1-4

  การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต.พังตรุ ตลอด 24 ชั่วโมง

  

  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2557

  รับแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อส

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.