31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาวยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๒

  ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2561

  ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ

  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตประปา่ สายสะเดาสูง ม.7 บ้านหนองปล้อง

  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตประปา่ สายหนองขาย่าง หมู่ 2 บ้านขมาดไพร

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่้อมแซมประปาและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ที่่ตั้งสาธารณะ

  ประุกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้่วยแถ

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 6 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถล

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ่บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี หมุ่ที่ 12 ต.หลุ่งประด

  ประกาศ ทต.หนองปล่อง เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ

  สัญญาประชาคม "สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ"

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.