31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะค่า หมู่14

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านโคกพลวง หมู่11

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่8

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตาราช หมู่3

  ประการเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงกการปรับเกรดถนนภายในตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ดด

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และ ผลคะแนนการสอบ

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนส้มกบ ม.3 ตำบลบ้านแก้ง อำ

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบล

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยหว้านไพร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยหว้านไพร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร

  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้ง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มกราคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.