31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานให้บริการประชาชน ในช่วงเวลา12.00-13.00น. และ 16.30-17.00น. เพื่อแสดงรายการเสียภ

  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ ประจำปี 2560

  เทศบาลตำบลชำฆ้อ ขอเชิญเที่ยวชมและสัมผัสทุ่งปอเทือง ณ ชำฆ้อ

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านไทยจาน สายไทยสว่างบ้านไทยจาน หมู่ 3 – เ

  สรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลบมาบไผ่

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 3

  ตำแหน่งว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ ซอยประชาอุทิศ

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสระทอง จากบ้านนายคูณ-บ้านนายดำรงศักดิ์

  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

  ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายจากวัดบ้านหนองจาน ถึงโรงสีชุมชน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 5

  แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.