31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล(กรุณาคลิกตรง ไฟล์ประกอบ)

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้แก่ เด็กอนุบาล

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้แก่ เด็กอนุบาล

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตขยายผิวจราจร ม.2

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ส

  ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2556

  ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

  รายงานทางการเงิน

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ/เบาะแส (OSCC)

  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต.หนองกี่

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.