31230 044 634733


 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 29 พฤษภาค

  เรียกประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558

  Hacked By FreedomWarrior TurkHackTeam.Org

  Hacked By FreedomWarrior TurkHackTeam.Org

  ประกาศการตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองอ้อ-วัดโคกขี้หนอน หมู่ที่6 ต

  ประชาสัมพันธ์ : สาธารณภัยและการป้องกันภัย

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

  ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชำฆ้อ

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

  ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

  ggggggggggggggggggggggggggg

  hacked By qRunt2-FreedomWarrior-Türkhackteam

  

  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ต่อไป
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.