31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  รายงานการประชุมสภา ( หลักการและเหตุผล ปี 57 )

  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556

  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2556

  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

  ประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2557-2559)

  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ในวันที่ 27 มิถุนายน 255

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมั

  ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลช

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมั

  สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และมาตรวัดน้ำใในหน่วยงานกิจการประปา

  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (แบบ Cape Seal )สายกุดไผ่ – ห้วย

  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (แบบ Cape Seal ) สายทัพรั้ง – โค

  หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองฝาง

  งานต้อนรับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

  อบต.หินลาด จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเยาวชนต้นแบบ ต้ายภัยยาเสพติด

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.