31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  

  

  อบรมแกนนำชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจTo Be Number One Friend Corner ในสถานศึกษาและชุมชน

  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมดอกจอกร่วมในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๕๕๖

  โครงการส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลสายสัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านอาชีพ

  

  

  

  

  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบทางรถไฟ จากสามแยก - บ้านนายธีรศักดิ์ หมู่ที่ 6

  สอบราคาโครงการซ๋อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบางหัก - วัดยุคลฯ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง

  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบถนนสายบ้านเกาะกลาง หมู่ 4 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัด

  ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง สายบ้านนายสมศักดิ์ จันทร - บ้านนางสมสนิท งามขำ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลอย

  

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.