31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2

  สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ

  ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับเกรดถนนในเขตเทศบาลตำบลสระพระ จำนวน 39 สาย

  ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณคลองกุดพิมาน

  ประกาศสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง ผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญที 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี

  ประกาศสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง ผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

  ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

  ตัวอย่างการเขียนหนังสือขอขึ้นทะเบียนเสียภาษีบำรุงท้องที่

  แบบฟอร์มหนังสือขอขึ้นทะเบียนเสียภาษีบำรุงท้องที่

  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ด้านสวัสดิการสังคม (จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิก

  ตัวอย่างการเขียนคำร้องทั่วไป

  ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหนองขาม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.