31230 044 634733

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  อบต.หินลาด รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์อินเตอรร์เน็ตชุมชน

  ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

  ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

  ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง(เ

  ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่3/2556

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2556 (ประจำเดือน ตุลาคม 2555 - กรกฏาคม 2556)

  ประกาศประมูลจ้างโครงการลงหินคล

  แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของ อปท.

  ประกาศองค์การบริหารส่วนสระทอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  โครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย

  โครงการธรรมศึกษาของผู้สูงอายุและผู้ปฏิบัติธรรม

  แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

  สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

  สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ต่อไป
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.